spotlight
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Innovatieve Leider
Waar staat CRKL voor?

CRKL: Creativiteit, Resultaat, Kennis en Leren

Heb jij binnen jouw organisatie een verantwoordelijkheid voor het realiseren van vernieuwing in je eigen publieke organisatie of in de samenleving? Worstel je ook met dilemma’s tussen sturing geven en ruimte bieden aan collega’s en partners in de samenleving?
Wil jij leren krachtig te innoveren?

CRKL is een inspirerend leer- en ontmoetingsplatform, fysiek en digitaal, voor Innoverende Leiders in het publieke domein. Wij zijn een nieuwe en bijzondere (netwerk)organisatie binnen het publieke domein. We zijn onafhankelijk, maar ook een geïntegreerd onderdeel ervan.

Wij organiseren leerCRKLs voor publieke professionals die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van vernieuwing. Hier kun jij leren om krachtig te innoveren!

CRKL organiseert de dialoog, samenwerking en co-creatie tussen Innoverende Leiders. Wij zijn een bron van voeding, reflectie en inspiratie voor het publieke domein door nieuwe perspectieven van buiten op jouw vraagstukken te bieden.

Wat maakt CRKL zo bijzonder?

CRKL biedt Innoverende Leiders een inspirerende leer- en ontmoetingsplaats.

Innovatieve-Leiders

CRKL werkt met Innoverende Leiders

Jij bent een gedreven en gepassioneerde professional in het publieke domein. Je ziet zo veel potentie voor de overheid over nieuwe wegen. Je draagt formele en ervaart persoonlijk verantwoordelijkheid om concrete mogelijkheden voor vernieuwing ook daadwerkelijk te realiseren. Dat is beslist een uitdaging, als mens en als professional want nieuwe wegen zijn geplaveid met risico’s.

intersectoraal

CRKL werkt intersectoraal

Binnen het publieke domein is het de uitdaging om van koker-creatie tot werkelijke co-creatie te komen. CRKL verbindt de verschillende sectoren en aanwezige kennis door leercirkels te organiseren met innovatieve leiders van verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld openbaar bestuur, onderwijs, zorg, veiligheid of financiën. Het biedt jou een mooie gelegenheid je netwerk uit te breiden met mensen die je vanuit je bestaande context niet zo snel zult ontmoeten.

leerCRKLs

CRKL werkt met leerCRKLs

CRKL verbindt Innoverende Leiders binnen leerCRKLs. In onze leerCRKLs combineren we professioneel en persoonlijk leren omdat wij zien dat de Innoverende Leider het belangrijkste instrument voor vernieuwing is. In een leerCRKLs ontwikkel je samen met 6-8 Innoverende Leiders uit verschillende sectoren of organisaties nieuwe perspectieven op jouw persoonlijke uitdagingen door de rijke feedback van collega’s met soortgelijke uitdagingen.

missie

CRKL heeft een missie

De nieuwe netwerksamenleving daagt momenteel speciaal de publieke sector uit om te innoveren. Oude, op hiërarchie gebaseerde sturingsmodellen en oplossingen blijken niet erg effectief meer en vragen om meer publiek geld dan beschikbaar is. CRKL is de publieke sector toegewijd en wil het innovatief vermogen van publieke organisaties vergroten. Alleen zo kan de publieke sector meebewegen met de dynamiek van de samenleving.

leren

CRKL bevordert leren

Niemand heeft pasklare antwoorden en nieuwe oplossingen paraat op de huidige maatschappelijke uitdagingen. Die moeten we nog uitvinden! Wij geloven dat leren hiervoor een belangrijke innovatiestrategie is. Leren is het ontwikkelen van nieuwe perspectieven
en inzichten op bestaande vraagstukken. Leren is ruimte geven aan kruisbestuiving van ideeën, oftewel de “sex of ideas” (Matt Ridley) bevorderen.

CRKL als knooppunt

CRKL vormt als “hub” binnen het publieke domein een verbindende schakel tussen de individuele Innoverende Leiders uit verschillende sectoren. Hier kunnen zij anderen ontmoeten die ook vanuit persoonlijke drijfveren iets voor de samenleving willen betekenen en een verschil willen maken via hun werk.

Hoe werkt crkl?

CRKL is een bron voor innovatie in het publieke domein

figuur

JIJ – Bron van innovatie

Jij bent als Innoverende Leider de bron én de motor van Innovatie. Je kunt als individu lid worden van het professionele netwerk CRKL. Je deelt een passie voor vernieuwing in het publieke domein en zoekt naar een manier om nog effectiever te worden in je vak. Via CRKL kun je snel in contact komen met gelijkgestemden.
Lees meer over JIJ

WIJ – Bron voor Innoverende Leider

CRKL organiseert voor haar leden leerCRKL’s. Binnen jouw leer-CRKL ontmoet je vijf keer per jaar dezelfde groep Innoverende Leiders om te reflecteren op jouw inzet en jouw leiderschapsstijl. LeerCRKLs zijn erop gericht om jouw specifieke opdracht effectief en efficiënt tot het gewenste resultaat te brengen. Wij werken ervaringsgericht. Innoverende Leiders gaan een commitment aan voor een jaar met elkaar.
Lees meer over WIJ

ZIJ – Inspiratiebron voor Innoverend Leiderschap

CRKL is een inspiratiebron voor Innoverend Leiderschap door te laten zien hoe Innoverende leiders vernieuwingen hebben gerealiseerd. Successen en leerervaringen vormen een bron van inspiratie voor anderen. Wij brengen voorbeelden van succesvolle op inspirerende wijze in beeld
Lees meer over ZIJ

HET – Kennisbron voor innoverend leiderschap in het publiek domein

Binnen onze leer-CRKL’s is veel kennis en ervaring beschikbaar over innoverend leiderschap in het publieke domein. De Innoverende Leiders geven zelf invulling aan Innoverend Leiderschap in de praktijk. Samen met wetenschappers destilleren wij hieruit meer formele kennis over verandermanagement in het publieke domein uit het werk van “onze” Innoverende Leiders. CRKL publiceert deze kennis op haar website.
Lees meer over HET

Meld je nu aan!

Ik wil graag nog iets meer weten

7 meest gestelde vragen en contact

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over Crkl. Hieronder beantwoorden we alvast de 7 meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Bel of mail ons dan gerust, we beantwoorden je vraag graag persoonlijk: jan@crkl.nl of 06 52 77 36 43

Ben ik een innoverende leider?

Er bestaat geen definitie van een innoverende leider. Je bent een innovatieve leider als je jouw leiderschap invult vanuit waarden als vertrouwen, verbinding, wederkerigheid en verantwoordelijkheid. Voel jij je aangesproken door deze waarden en ben jij bezig met het realiseren van vernieuwing in het publieke domein? Word lid of stel ons je vraag!
> Lees meer

Wat wordt er van mij verwacht?

We verwachten dat je bereid bent een jaar te committeren aan een leerCRKL. Je neemt een abonnement voor een jaar In dit jaar faciliteren we 5 bijeenkomsten en een praktijkdag. In de bijeenkomsten ben je bereid je kennis en ervaring te delen met andere deelnemers. Je bent ook bereid je eigen vraagstuk voor te leggen aan andere deelnemers en op een zorgvuldige wijze feedback te ontvangen.
> Doe mee

Wat is de Open CRKL Dag?

De Open CRKL Dag is een jaarlijkse bijeenkomst van alle innoverende leiders. De dag is open ook voor innoverende leiders die (nog) niet deelnemen aan onze leerCRKLs. Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling staan op deze dag centraal. In 2016 wordt deze dag georganiseerd op 14 maart 2016 in Baarn. Klik hier voor meer informatie en om je direct in te schrijven hier!

Lees meer

Wie zijn de andere deelnemers aan de leerCRKL?

Dat kunnen we bij aanmelding niet aangeven. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige leercirkels. Dat betekent dat we gericht mensen met elkaar verbinden die elkaar kunnen versterken. We zullen leerCRKLs samenstellen met mensen op een vergelijkbaar functieniveau/ abstractieniveau. Na aanmelding verwachten wij binnen 2 maanden een leercirkel te kunnen starten.
> Lees meer

Kan ik mijn vernieuwing aan melden bij de inspiratiebron?

Om de vernieuwing op te nemen in de inspiratiebron hanteren we de volgende uitgangspunten:
- De vernieuwing is (grotendeels) gerealiseerd
- Het effect van de vernieuwing is waarneembaar
- Er is bereidheid de vernieuwing te verfilmen en te vertellen vanuit meerdere perspectieven
> Lees meer

Waar en wanneer gaan de leerCRKL plaatsvinden?

De plaats en data van leercirkels zijn afhankelijk van alle deelnemers. We houden met alle deelnemers een intakegesprek om zo mensen met elkaar te verbinden in leer­CRKLs die elkaar kunnen versterken. Vervolgens plannen we een eerste kennismakingsbijeenkomst. In gezamenlijk overleg zullen de vervolg­bijeenkomsten worden gepland. Wij zetten alles op alles om de leerCRKL regionaal te organiseren.
> Neem contact met ons op

Kan mijn organisatie aansluiten bij CRKL als Corporate member?

CRKL wil leren als innovatiestrategie in het publieke domein graag samen met partners doorontwikkelen. Wil jouw organisatie ook klaar zijn voor de toekomst en geloof jij ook dat jullie medewerkers daar een cruciale rol in hebben?
> Lees meer

Neem contact met ons op

Wij staan open voor verschillende vormen van samenwerking. Je kunt contact met ons opnemen via:

Rens Meijkamp
Rens@CRKL.nl of 06 15 08 32 30

Jan Hof
Jan@CRKL.nl of 06 52 77 36 43