CRKL vormt als “hub” binnen het publieke domein een verbindende schakel tussen de individuele Innoverende Leiders. Hier kunnen zij anderen ontmoeten die ook vanuit persoonlijke drijfveren iets voor de samenleving willen betekenen en een verschil willen maken via hun werk.
CRKL creëert samen met partners. CRKL werkt op basis van co-creatie en partnerships met netwerkorganisaties van publieke professionals en publieke organisaties. In samenwerking met anderen bevordert CRKL het leren als innovatiestrategie. CRKL heeft de ruimte voor een zogenaamd “corporate membership”: door een verbinding aan te gaan met CRKL kan een organisatie een concrete en krachtige impuls geven aan Innoverend Leiderschap in de eigen organisatie.

CRKL Corporate memberships
Wil je voor jouw mensen in jouw organisatie ook de ruimte scheppen om zich
verder te ontwikkelen als Innoverende Leider, om hun leerproces te versterken?
Wij bespreken met jou graag de mogelijkheden voor een “Corporate Membership”. Je neemt dan als organisatie in een bundel meerdere abonnementen af (5 – 10 – 20 abonnementen).
Als Corporate Member genieten al je Innoverende Leiders dan van de voordelen van het lidmaatschap. Bovendien profiteer je als organisatie van:

  • De korting op de abonnementsprijs
  • De verbinding met je MD traject
  • De mogelijkheid tot externe profilering
  • De promotie van een succesverhaal uit jouw organisatie via de inspiratiebron
  • De productie van een filmpje van dat succesverhaal
  • De impuls aan Innoverend Leiderschap binnen organisatie
  • De bijdrage aan interne leerprogramma’s
  • Invloed en betrokkenheid bij CRKL in de Netwerkraad
  • Ontsluiting netwerk van ander e lerende (overheids)organisaties
  • Korting op deelname aan de jaarlijkse Open CRKL-dag

CRKL werkt met een Netwerkraad
CRKL houdt in de vorm van een adviesraad, de Netwerkraad, 4 keer per jaar intensief contact met alle betrokken sponsoren een aangesloten netwerken en organisaties.

Referentie:
CRKL is opgericht naar aanleiding van de positieve conclusies in het haalbaarheidsonderzoek “Doorontwikkeling netwerk van Innovatieve Leiders” in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken/ programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (april 2014)