Wat maakt vernieuwing en innovatie binnen het publieke domein eigenlijk zo bijzonder? Hoe geef je innovatie binnen het publieke domein vorm? Hoe kan ondernemerschap een rol spelen op een veld waarin ook de politiek een belangrijke sturende functie heeft? Welke ruimte hebben publieke professionals om tot nieuwe oplossingen te komen voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken?

In de huidige netwerksamenleving ontwikkelt zich nu een nieuw kennisveld op de vraag hoe vernieuwing in het publieke domein het beste aangestuurd en vormgegeven kan worden. Op dit kennisveld is nog weinig formele, meer wetenschappelijke, kennis beschikbaar. Welke formele kennis valt er te formuleren uit de rijkdom aan maatschappelijke vernieuwing? Welke lessen zijn er te trekken en welke modellen zijn er te formuleren vanuit de praktijk? Welke meer algemene adviezen zijn er te geven aan onze innoverende leiders?

kennisontwikkeling

CRKL ontwikkelt samen met wetenschappers onderzoeksprogramma’s en projecten om algemene lessen en formele kennis te ontwikkelen. We putten hierbij uit de rijke veelvoud aan succesvolle en ook minder succesvolle projecten (de empirie).

CRKL nodigt onderzoekers uit om samen met ons vanuit de empirie zoals die wordt aangedragen door onze innoverende leiders, kennis te ontwikkelen en publicaties over innoverend leiderschap te schrijven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. ir. Rens Meijkamp, Rens@CRKL.nl of  bel 06 – 15083230