De tijd lijkt rijp voor nieuw leiderschap dat beter aansluit bij het huidige tijdgewricht. Meer doen met minder vraagt om anders denken en handelen. Richting geven en ruimte bieden. Faciliteren van beloftevolle initiatieven. Wegnemen van blokkades en belemmeringen. Bevorderen van netwerken en stimuleren van coalities, ruimte creëren (mentale, juridische, financiële en organisatorische). Het nieuwe denken draait sterk om omgaan met complexiteit en dynamiek; Procesresultaten worden belangrijker dan bestaande structuren. “De route is belangrijker dan het doel.

CRKL werkt op basis van kernwaarden
CRKL werkt vanuit 3 kernwaarden: Persoonlijk, Doorbrekend en Verbindend. Wij geloven in de persoonlijke kracht van mensen als bron en als motor van vernieuwing. Om daadwerkelijk tot nieuwe antwoorden te kunnen komen zullen vastgesleten patronen en structuren bewust doorbreken moeten worden. CRKL verbindt mensen onderling, verschillende organisaties en sectoren. Kruisbestuiving van mensen en ideeën genereert een nieuwe frisse wind die voedend is voor nieuwe inzichten en het realiseren van vernieuwing.

CRKL heeft twee gezichten
CRKL is opgericht door twee ondernemers in het publieke domein: Jan Hof en Rens Meijkamp. Beiden hebben zelf ook jarenlange ervaring als vormgever van vernieuwing bij diverse overheden. Zij hebben aan de lijve ondervonden hoe belangrijk de menselijke factor is in het succes van innovatieprocessen.

Rens

Rens Meijkamp (1967) is sinds 2010 zelfstandig ondernemer in het publieke domein: www.rensonconsultancy.nl. Hij is van huis uit ontwerper, een vormgever van vernieuwing. Gepromoveerd aan de TU Delft en ver der geschoold in het leven. Bij Phoenix Opleidingen kreeg hij zijn vorming
als coach. Hij is gefascineerd door nieuwe mogelijkheden, processen van persoonlijke transformatie en door uitdagingen in de natuur (buitensport/bergsport). Hij vindt het een uitdaging om persoonlijke en professionele ontwikkeling met elkaar in verbinding te brengen.
Rens@CRKL.nl of 06 15 08 32 30

Jan

Jan Hof (1978) komt uit Drenthe en heeft passie voor sport. Als sporter , coach en later als manager is hij altijd bezig geweest met de ontwikkeling van zichzelf en anderen. Het draait bij hem om mensen en zoekt naar wegen om mensen in hun kracht te zetten. Hij werkt op basis van vertrouwen en zoekt
voortdurend naar wegen om mensen en organisaties te verbinden. Jan kent de kracht van leren: “Ik ben er van overtuigd dat als je mensen in hun kracht zet en verantwoordelijkheid geeft, je de beste resultaten bereikt.”
Jan@CRKL.nl of 06 52 77 36 43